Wednesday, 18 December 2013

The Tudors / Y Tuduriaid


Our current theme in year 3 is to explore what life was like in the time of the Tudors. We will be addressing questions such as what is the meaning behind the Tudor Rose and what happened at the Battle of Bosworth. We will be researching the significance of Roman numerals and completing some King and Queen logic puzzles. We are looking forward to improving our oracy by dressing up in traditional Tudor costumes and taking part in role play activities.

Ein thema ym mlwyddyn 3 yw i ddarganfod sut oedd bywyd yn ystod adeg y Tuduriaid. Fe fyddwn yn gafael â'r cwestiynnau e.e beth yw ystyr Rhosyn y Tuduriaid ac hefyd beth ddigwyddodd yn ystod Rhyfel Bosworth. Fe fyddwn yn gwneud ymchwil ar rhifolion Rhufeinig a chwblhau posau ar y Brenhinoedd a'r Breninesau. Yr ydym yn edrych ymlaen i wella ein sgiliau llafaredd wrth wisgo i fynnu mewn gwisgoedd traddodiadol oes y Tuduriaid a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rôl.

Tudor rose 
Research the meaning behind the Tudor Rose and recreate it using a range of different materials. Take this further by investigating how many lines of symmetry it has. 

Rhosyn Y Tuduriaid
Ymchwiliwch yr ystyr tu ôl i Rhosyn y Tuduriaid ag ewch ati i'w ail greu gan ddefnyddio defnyddiau gwahanol. Allwch hefyd edrych ar sawl llinell cymesuredd sydd ganddo.

Compare and contrasting Tudor People 
Look carefully at these pictures of two Tudor people. Create a list of all their similarities and differences. Take this further by writing about what you think life might have been like for these two individuals. Think about what they did as a living, what would their homes be like. 

Cymharu a chyferbynnu pobl yn oes y Tuduriaid
Edrychwch ar y ddau lun sydd yn dangos pobl yn oes y Tuduriaid. Creuwch rhestr o bethau sydd yn debyg ac yn wahanol rhyngddynt. Allwch hefyd ysgrifennu am fywyd y ddau berson yn ôl eich barn chi. Meddyliwch am eu swydd a beth fydd eu cartrefi fel.

Tudor person 1 / Person 1


Tudor Person 2 / Person 2


Creating a scrap book
Create a scrap book that contains any information you can find out on the Tudors. Your scrap book could contain a Tudor Timeline, popular foods during Tudor Times, information on Kings and Queens or anything you find interesting. You may bring your scrap book in to present in class. 

Creu llyfr cofnodion
Ewch ati i greu llyfr cofnodion ar unrhyw wybodaeth yr ydych yn gallu darganfod ar y Tuduriaid. Gallwch ychwanegi llinell amser, bwyd yr adeg, gwybodaeth ar Brenhinoedd a Breninesau ac unrhyw beth arall sydd o ddiddordeb i chi. Yna allwch ei gyflwyno i'r dosbarth.

Useful Websites / Gwefannau a fydd o ddefnydd
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/homework/Tudors.html
http://www.activityvillage.co.uk/tudor-printables